Valberedningen GFHK

Valberedning
Krister Gustavsson
Taglarps Norregård 1
56791 Vaggeryd
070 2526392

Valberedning
Magnua Lorentzon
Bössjarp 1
56792 Vaggeryd
0705 110969

Valberedning
Vincent Persson
Björkgatan 21
56831 Skillingaryd
070 7282227