Här finns vårt arkiv med bildkollage

Vill du se fler? Testa då på: Lantbruk, Marknad, MC, Moped, Skillingarydsrallyt, Smålandsrundan eller Utflykter

Årsmöte 22 februari 2024

Ordförande Mats Carlsson inledde med att hälsa alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.
Det var en diger dagordning med 34 punkter som avhandlades.
Styrelsen blev omvald på alla poster och är: 
Ordförande: Mats Carlsson
Vice ordförande: Christer Malmborg
Sekreterare: Thomas Nordquist
Kassör: Nicklas Lindberg
Ledamöter: Vincent Persson, Benny Augustsson och Erik Ljungqvist
Suppleanter: Magnus Daun och Olof Olsson

Det var ett innehållsrikt år 2023 med träffen ”Götaström Classic Motor” som huvudattraktion. Kassören Nicklas Lindberg redovisade räkenskaperna från arrangemanget och revisorerna Allan Ragnarsson och Gunilla Johansson berömde allt arbete klubben lagt ned bland annat.

Vidare så tackade styrelsen alla som hjälpt till under träffen för utan alla ideella krafter är inte något sådant genomförbart.
Christer Malmborg informerade om den nya träffen ”Götaström Classic Motor” som arrangeras på travbanan andra juni i år där man bland annat bokat bandet Creedence Tribute.

Sedan informerade Thomas Nordquist om det nya ungdomsprojektet, ” Motor Ungdoms Gård”, där han tillsammans med Erik Ljungkvist och Lars Seger leder och stöttar nio entusiastiska ungdomar som skall bygga en A-traktor tillsammans och målet är att den skall vara besiktad och klar inför träffen andra juni på travbanan. 

Nicklas Lindberg informerade även om att klubben i år skall ha en monter på ”Custom Motor Show” på Elmia under påskhelgen detta år med några fordon och även där informera om vår klubb och träffen på ”Götaström Classic Motor”.

Ola Jakobsson begärde ordet under övriga frågor och pratade om det omdiskuterade ELV-förordningen och vilket föranledde lite diskussioner i ämnet.

Det var även avtackning av Christer och Mona Blom som skött klubblokalen sedan man flyttade till denna lokal och de fick blommor och applåder för sitt fina arbete genom åren.

Vidare så hade Stig Andersson avsagt sig som administratör för klubbens Facebookgrupp och klubben tackar honom för allt jobb han lagt ned under åren.
Hur den skall administreras framöver återkommer styrelsen med.

Därefter intogs den traditionsenliga smörgåstårtan och det spreds ett härligt sorl i lokalen.
Klubben hade vid årsskiftet 536 medlemmar

Text: Jan Fritz
Bild: Henric Bornander

GCM 2023 Planeringsmöte.

Bilderna tagna av Jan Fritz.

Gfhk:s Julfest på Tallnäs 2022.

Bilderna tagna av Jan Fritz.

loading...

SensommarRallyt 2022

Resultat Sensommar Rallyt 2022.
1:a  LarsErik Olofsson som vinner ett antal liter olja
2:a  Stefan och Göran Johansson som vinner ett presentkort "Vår lilla stad"
3:e  Roland Larsson, som vinner nästa års medlemsavgift.
4:e  Erik Ljungqvist, som vinner presentkort "Vår lilla stad"
5:e  Krister Blom, som vinner ett oljemått och strumpor.

Vinnarna kommer kontaktas för utdelningen av priser.

Tack till alla som deltog och välkomna tillbaka till Sensommarallyt 2023.

 

SkillingarydsRallyt 2022-08-20..

Lördagen 20/8-22 kl. 0900 startade Skillingarydsrallyt.
38 startande som åkte ca 4 mil, asfalt och grusväg. Alla kom i mål vilket är en framgång, samt att vår ”skamkärra” inte behövdes användas.
Under vägen fanns det 6 st tipsfrågor som skulle besvaras, samt en skiljefråga vid målet.
Efter målgång delades sedvanlig plakett ut, för året i en ny tappning, samt att det fanns korv, dricka och kaffe.
Vinnare blev Lars Ljungkvist, Skillingaryd.

Foto: Niklas Lindberg
 

loading...

Motorträff, Byarums Hembygdsgård   2022-07-07.

loading...

Götaström Classic Motor 2022.

Bilder tagna av:
Jan Fritz

loading...

Besök på Motorima/Smålands Bilmuseúm 2022-05-12

Bilder tagna av:
Sven-Arne Lagerstedt

loading...

Inför Götaström Classic Motor 2022.

loading...