Valberedningen GFHK

Valberedning
Krister Gustavsson
Taglarps Norregård 1
56791 Vaggeryd
070 2526392
norregard1@telia.com

Valberedning
Magnua Lorentzon
Bössjarp 1
56792 Vaggeryd
0705 110969
familorentzon@swipnet.se 

Valberedning
Jan Stark
Narvavägen 16
567 32 Vaggeryd
0705264432
janstark@navnet.se