Navet, hemsidan och Facebook GFHK

Navet
Henric Bornander 

navet@gotastrom.nu

Facebook
Stig Andersson
036 66351
070 535 17 79

facebookadmin@gotastrom.nu

Hemsida
Mats Carlsson

073 996 86 04

mats.carlsson@gotastrom.nu

IT-ansvarig
Jan Fritz


itansvarig@gotastrom.nu