Navet, hemsidan och Facebook GFHK

Navet
Henric Bornander 

navet@gotastrom.nu

Facebook(Privat grupp)
Stig Andersson
070 535 17 79

facebookadmin@gotastrom.nu

Facebook(Privat grupp)
Lars Seger
076 860 07 77


 

Hemsida
Mats Carlsson
073 996 86 04

mats.carlsson@gotastrom.nu

Hemsida
Jan Fritz