Veteranmarknaden GFHK

Veteranmarknad har vi med ett 80-tal säljare där allt säljs som har med hobbyn att göra. Det kan vara delar, tidsenliga kläder, retroprylar etc.
Klubbmedlemmar säljer gratis mot uppvisande av medlemskort

Sammankallande.
Niclas Gustafsson
Åkersvägen 26
56831 Skillingaryd
070 974 02 00
elgeboent@gmail.com

Magnus Lorentzon
Bössjarp 1
56792 Vaggeryd
0705110969
familorentzon@swipnet.se

Jörgen Gustafsson
 

Raymond Svensson
Krängsberg Gölen
56791 Vaggeryd
0705103401
raymond.56@telia.com

Sivert Rasth

0393-31572