Om Götaströms Fordonshistoriska Klubb GFHK

Götaströms Fordonshistoriska Klubb bildades1995 som idag har över 500 medlemmar med ca 2600 fordon. Vi är en ideell sammanslutning utan ekonomiskt vinstintresse. Klubben skall i kulturbevarande anda sprida kunskap om och stimulera till bevarande av äldre intressanta fordon, motorer och föremål samt forska och dokumentera dess historia.

Götaströms Fordonshistoriska Klubb
Hantverkaregatan 18 B
568 32 Skillingaryd
Kontakt: se Styrelsen
Org. nr  802495-4896
 Swish 123 288 11 91