Lantbruksektionen GFHK

Lantbrukssektionen utgörs av minst 65 klubbmedlemmar som registrerat traktorinnehav i vår klubbmatri-kel. Vi är framförallt aktiva under sommarhalvåret. 10-15 ekipage brukar komma till våra kvällsutflykter. Vi kör i kolon och brukar väcka muntra miner dit vi kommer.

Två heldagsutfärder med aktivitet vid slutmålet brukar också anordnas.
Dessutom har vi Lantbruksdagen som arrangeras i september vart annat år. Då bjuds tillfälle att testa de gamla jordbruksredskapen också

Sammankallande.
Kjell Svanberg

 

Uno Jonsson

073 447 21 15
uno.ekhult@telia.com

Ingemar Johansson

070 303 15 19
wbm@home.se

Allan Magnusson

036-94034

Olof Olsson

070 824 63 75
broderolof@gmail.com

Jan Andersson
 

Olle Ekwall

070 822 06 84