"Smålandsrundan."                                 

I år kommer inte Smålandsrundan att bli någon runda.....utan en träff , där ni med veteran yrkes-/komersiella fordon är välkomna.
Det kommer finnas en anvisad uppställningsplats där ni med lastbilar, bussar, brandfordon, tankbilar, bärgningsbilar, taxi, polisbilar et.c  som är minst 30 år gamla kan samlas.

Kontaktperson "Smålandsrundan".:
vincent.persson@gotastrom.nu