Lantbruks fordon.                                             

Även lantbruksfordon kommer ha sin plats på vår träff. Alla fordon med anknytning till lantbruk är välkomna.
Tyvärr får vi varken plöja eller gräva på travbanan ;)

Kontaktperson:
Kjell Svahnberg   070-586 31 47   
kjell.svahnberg@telia.com