Försäkra ditt samlarfordon genom klubben i MHRF

Tänk på att börja i tid. fordonsinspektörerna jobbar för dig på sin fritid— för din trygghet.
Lite om hur inspektionen av våra fordon går till  och vilka som gör det i klubben.

Så här ansöker du om MHRF försäkringen 
Kontakta gärna någon av nedanstående fordonsinspektörer innan du påbörjar din ansökan om MHRF-försäkring
Ansökan görs genom att registrera dig digitalt samt skapa ett konto i MHRF

Gå in på mhrf.se (Klicka på logganovan )
Klicka i menyn på MHRF-försäkringen
Välj rubrik: Så här skapar du ansökan om MHRF försäkring
Sedan skapa digital konto där du fyller i alla dina personuppgifter samt din klubbtillhörighet.  Det här gör du en gång.  När detta är gjort kan du skapa digital försäkringsansökan  ( du fick lösenord när du skapade det digitala kontot )                   
 I den försäkringsansökan fyller du i: 
· Fordonsuppgifter, försäkringsalternativ och försäkringsbelopp
· Laddar upp begärt antal bilder som försäkringsalternativet kräver                      (detta kan du få hjälp med av våra fordonsinspektörer )

·Och skickar förfrågan till fordonsinspektören, om det behövs. 
 
Du kan alltid lagra dina registrerade uppgifter i din försäkringsansökan tillfälligt tills du är redo att skicka in den. 


Bråttom ?  Behöver du en försäkring snabbt ?   ( tex När du köper ett nytt fordon )
Ring Folksam i Kramfors 0612-85350 och teckna en försäkring till ordinarie pris. Den omvandlas till en MHRF-försäkring när den godkänts.
Teckna trafikförsäkring samma dag du köper ett fordon som inte är avställt. Du kommer annars att få betala en hög straffavgift till Trafiksäkerhetsföreningen.

Säkerhet på fordonet.
För att få en MHRF Försäkring krävs två saker av alla fordon, utom mc och moped:
Handbrandsläckare och  Batterifrånskiljare
Läs mer på:
MHRF försäkring/Fordonskrav

 
När kan jag byta försäkringsbolag ? Du kan göra det på försäkringens huvudförfallodag ( se försäkringsbrevet).

Mer om MHRF-försäkringen Klicka på MHRF loggan ovan så kommer du direkt dit

Vad kostar en inspektion av fordonet?
GFHK följer MHRF:s rekomendation och detta innebär:
100 kr om kunden kommer hem till fordonsinspektören med fordonet.
200 kr + milersättning om inspektören kommer till kunden för endast besiktning.
400 kr + milersättning om inspektören ska göra besiktning och fotodokumentation.
(Reseersättning 25 kr/mil enligt Skatteverkets bestämmelser.)

GFHK:s Försäkringssamordnare
Erik Ljungqvist   072 215 65 13
              (ej svar?, lämna meddelande via SMS)

 
GFHK:s Fordonsinpektör
Erik Ljungqvist   072 215 65 13
              (ej svar?, lämna meddelande via SMS)

 
GFHK:s Fordonsinspektör
Benny Augustsson.              0708 837 214
              (ej svar?, lämna meddelande via SMS)