GFHK tänker på miljön

Miljöpolicy
• Medlemmar i Götaströms Fordonshistoriska Klubb skall följa det som anges i MHRF:s miljö-folder ”Miljöguide för historiska fordon”
• Denna miljö-folder hittar Du på https://mhrf.se/miljo. Ladda hem och läs.
• Miljöfoldern finns även att tillgå i klubblokalen.

Även om det totala trafikarbetet för våra veteranfordon i Sverige endast utgör 0,1% av det totala är det viktigt att våra historiska fordon används och hanteras på ett miljöriktigt sätt. (Kom ihåg att inte alla i samhället gillar gamla fordon!)

Vid utflykter och evenemang skall alla tänka på:
• att använda ”miljö/oljematta” att lägga under för att ta hand om ev. oljespill.
• Vid utflykter och evenemang kolla alltid att det är rent och snyggt då Ni lämnar platsen.

Har Klubbmedlemmar (eller någon annan) några Miljöfrågor som gäller historiska fordon, hör av Dig till Klubbens miljöansvarige.

Miljöansvarig
Mats Carlsson
073 996 86 04
mats.mc.carlsson@gmail.com