Rapport årsmötet 2021.
Torsdagen den 11 Februari hölls ett digitalt årsmöte för första gången i klubbens historia. Ett 30-tal medlemmar fixade inloggningen på Zoom-mötet, vissa dock med supporterhjälp av äkta hälfter och barnbarn. Vanligtvis deltar ca: 80 personer på våra årsmöten, men troligtvis är det avsaknaden av smörgåstårta och en digital tröskel att ta sig över som drog ner antalet.         
I styrelsen skedde en del förändringar. 4 st ledamöter hade tidigt flaggat för sin avgång. Ewald Ekman, Richard Nork, Göran Bäckström och Jörgen Gustafsson tackade för sig, och ersattes av Simone Kamm, Björn Kvarneving, Benny Augustsson och Niklas Lindberg. Från klubbens sida vill jag verkligen rikta ett varmt tack till de som lämnar styrelsen, men även säga välkommen till de som kommer in som nya.
 
Årsmötesdeltagarna fick höra att ekonomin i föreningen är god. Revisor Allan Ragnarsson kunde från Södra park läsa upp klubbens siffror.
 
Hur aktivitetskalendern kommer att se ut under året återstår att se på grund av pandemin. Klart är dock att vi kommer att satsa på digitala föreläsningar under Februari-April, samt utflykter av olika slag under sommaren. Samarbete med andra föreningar ligger högt upp på priolistan också.
 
Kvällen förflöt väl. Deltagarna kunde enkelt göra ”tummen upp” in i kameran för att bifalla förslagen, och det fungerade på det stora hela väldigt bra. Även vi som brinner för gammal teknik kan se små små ljusglimtar i den nya tekniken också.
 
Kanslienheten i klubblokalen bestod av undertecknad, Thomas Nordqvist, Mats Carlsson, Henrik Bornander samt Tomas Jensen. Det kändes ett tag som man satt i Nasas kontrollcenter.
Mötet avslutades, och hade det varit ett vanligt år så hade de dignande smörgåstårtorna stått redo att inmundigas. Detta får medlemmarna vänta på till ett annat år.
 
Välkomna alla medlemmar till ett nytt år i GFHK!
 
Christer Malmborg, Ordförande
 
Ps. Ett litet erkännande måste dock göras. Efter avslutat årsmöte firade vi i kansliet. Inte med smörgåstårta, men dock med klabb-försedd macka och semla. Ds.