Välkommen.
Här kan man skicka in frågor och funderingar som rör klubbens verksamhet.
Kanske tips på klubb aktiviteter?
Någon som kanske vill vara mer aktiv i någon av våra sektioner?
Någon verksamhet som varit bra?